• Orders over $75 Ship FREE to the US

Singles

Singles
block
block
Min: $0 Max: $60

Size 8/0 Miyuki Round: Opaque White

One Tube: 22grams. (875 beads)

$3.79

Size 8/0 Miyuki Round: Matte White

One Tube: 22grams. (875 beads)

$4.39
Size 8/0 Miyuki Round: Matte Crystal AB
Sold out

Size 8/0 Miyuki Round: Matte Crystal AB

One Tube: 22grams. (875 beads)

$4.75

Size 8/0 Miyuki Round:Matte Opaque Cream

One Tube: 22grams. (875 beads)

$8.40

Size 8/0 Miyuki Round: Opaque Red

One Tube: 22grams. (875 beads)

$4.05

Size 8/0 Miyuki Round: Luminous Flamingo

One Tube: 22grams. (875 beads)

$4.59

Size 8/0 Miyuki Round: Opaque Orange

One Tube: 22grams. (875 beads)

$4.39

Size 8/0 Miyuki Round: Terracotta

One Tube: 22grams. (875 beads)

$10.25

Size 8/0 Miyuki Round: Opaque Chocolate

One Tube: 22grams. (875 beads)

$4.05
Page 1 of 4